cách xem số tài khoản bidv vay tiêu dùng ngân hàng nào tốt nhất

Như Một Giấc Mơ - Đào Nguyên | Bài hát: Như Một Giấc Mơ - Đào Nguyên Vẫn biết vẫn nhớ Hay là mong cũng thế thôi Bao nhiêu yêu thương Cũng chỉ như.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày