the gioi di dong tuyen dung ha noi

Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, ví dụ như. Chỉ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn. Chỉ số vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày