lãi suất ngân hàng acb

Giáo án Hoạt động góc Chủ đề: Động vật. Thời gian: 30 - 35 phút Lứa tuổi: Mẫu giáo bé Địa điểm: Lớp C4 – Trường MNPT...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày