làm cmnd - làm cmnd: vay 30 triệu ngân hàng

Sau khi dùng điểm tâm, quý Phật tử đã vân tập về các giảng đường cùng bước vào thời khóa kinh hành niệm Phật, tụng giới và lắng nghe thời.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày