ứng tiền viettel ut gửi mã bưu chính đà lạt

ĐĂNG KÝ KÊ KHAI BHXH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ. (Đơn vị nhập chính xác số điện thoại và email liên hệ để được hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch miễn phí). Đăng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày