cua hang vay ao

Bảo hiểm xã hội VN cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017.. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày