vay tien cmnd online

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể xem hóa đơn tiền điện online hay tra cứu. có thể Tra cứu hóa đơn điện tử các tháng -> sau đó nhấn chọn vào Tìm kiếm để.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày