thi bằng lái xe máy tphcm thành thái gói đăng ký gọi của viettel - gói đăng ký gọi của viettel:

Tín dụng doanh nghiệp. Thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Đông Á? Hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Đông Á gồm những gì? Thủ tục gia hạn nợ đối với các khoản vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày