lãi suất cho vay ngân hàng vietinbank chung khoan hang ngay

Dung dịch chất X tác dụng với nước brom và làm đổi màu quỳ tím.. Amin có tên gọi nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng R-NH3Cl. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại như sau?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày