mẫu hợp đồng cho vay tiền đơn giản

Nhưng riêng với bảo hiểm nhân thọ lại hoàn toàn khác biệt bởi trị giá và giá trị. mà vẫn có những tiêu chí cơ bản để chọn mua bảo hiểm nhân thọ nào tốt và uy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày