cách kiểm tra thông tin sim mobi

Tôi là Boy,17 tuổi,rất muốn cần tiền (đang đi học) tôi không thể dùng sức lao đông đi kiếm tiền vì thế dựa vào học,nhưng h` tôi rất cần tiền,ai có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày