thế giới điện máy xanh thế chấp sổ đỏ vay vốn ngân hàng vietcombank

Tuy nhiên, khách hàng cũng phải chứng minh được với công ty tài chính hoặc. Ngược lại, hình thức vay tiêu dùng tín chấp được giải quyết bằng thủ tục khá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày