đề kiểm tra 1 tiết sinh 8 học kì i

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Trong các vecto có điểm đầu và điểm cuối là những điểm đã cho. Hãy tìm những vecto bằng vecto AB và AC.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày