bão năm 2018

Bạn muốn Vay tiền bưu điện Trong ngày Có ngay tại Hải Dương chỉ cần CMND,. + BẢO MẬT thông tin khoản vay tại Hải Dương: muốn vay tiền mà không cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày