đăng ký nội mạng viettel

Không khó để cầm sổ đỏ ở Hải Phòng khi có rất nhiều đơn vị cho vay vốn xuất. (Theo mẫu của Ngân Hàng); CMND (Hạn 15 năm) và Hộ khẩu (Hạn 10 năm).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày