vay muon tien nhanh

Các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Việc bán đấu giá tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về bản đấu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày