thành viên rời nhóm zero9

Đăng ký 3G Mobi theo tuần, tháng KHÔNG giới hạn DATA 2019.. Đăng ký 3G MobiFone cho sim 3G của Fast Connect – iPad – Máy tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày