gia hạn ngày sử dụng mobifone

Đầu tháng 9, lãi suất ngân hàng Sacombank có nhiều biến động so với tháng trước. Hầu hết lãi suất các kỳ hạn dưới 12 tháng đều được điều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày