cho vay tiền thế chấp sổ hộ khẩu

Nên tôi đã ép vợ tôi làm 1 bộ hồ sơ giả, sử dụng mộc của cơ quan, thay đổi thông tin về lương, số nhân. Thứ nhất: hành vi làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày