điện máy xanh trả góp điều hòa

Lưu ý: Để có thể vay tiền mặt tại Home Credit, bạn cần thỏa mãn các điều kiện sau: Quốc tịch: Việt Nam; Kỳ hạn tối thiểu: từ 6 tháng; Lãi suất vay từ 22%/ năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày