gói fpt gia lai

(Đăng nhập để xem thông tin công ty). Việt Tín là Công ty đầu tư và tư vấn tài chính đã và đang nỗ lực phấn đấu trở thành một. Ngân hàng / Tài chính Tư vấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày