so sánh cầm cố và thế chấp - so sánh cầm cố và thế chấp:

Kêu cứu vì bị nhóm đòi nợ thuê tạt sơn, dọa giết cả nhà. 12 tháng trước. Nhiều tình tiết vụ người Hàn thuê giang hồ Sài Gòn đòi nợ chưa làm rõ. 2 năm trước.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày