kiem tra hop dong home credit

Ông ta chỉ có nhiệm vụ trả công cho những gì bạn làm được cho doanh nghiệp của ông ta mà thôi. Chính bạn mới. File Excel Quản lý tiền: .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày