tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào

Cuối cùng, cán bộ ngân hàng này lựa chọn bán nhà để đền 500 triệu. vẫn là 'ca nhẹ' khi nói đến những rủi ro mà cán bộ tín dụng gặp phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày