tai ung dung youtube

Những giấy tờ được dùng thay CMND khi đi máy bay; /; Có được. Trên đây là nội dung trả lời về thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày