ngay xuan phung sum vay

Khi mua bán nhà đất, một trong những việc đầu tiên là các bên ký hợp. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày