xem nh - xem nh: hop dong vay tien ca nhan - hop dong vay tien ca nhan:

Công dân được sử dụng CMND của mình làm chứng nhận nhân thân và phải. IV/ Xử lý hành vi vi phạm quy định về cấp và quản lý, sử dụng giấy CMND và các.. có hai chứng minh nhân dân đang muốn thống nhất thông tin trên CMND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày