lãi suất đơn

Lương đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. lương phổ biến cao nhất lần lượt là: Ngành Tài chính/Đầu tư; Ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày