an banh tra tien - an banh tra tien:

Vay tiêu dùng Vietcombank - Lãi suất ưu đãi từ 7%/năm dành cho đối tượng khách. 2017-07-27 - Agribank có hỗ trợ vay tín chấp với lương tiền mặt không?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày