điện thoại trả góp viettel vietcombank quảng ninh

Brave: Anh hùng; Careful: Cẩn thận; Cheerful: Vui vẻ; Easy going: Dễ gần. Exciting: Thú vị; Friendly: Thân thiện. Funny: Vui vẻ; Generous: Hào phóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày