siêu nhân than kiem tap cuoi

Lãi vay ngân hàng la một khoản chi phí tài chính bạn cho vào TK. Bà 8 xem chuẩn mực kế toán số 16 quy định chi phí đi vay được vốn hóa

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày