điều kiện trả góp tgdd

Bất cứ khoản vay thế chấp ngân hàng nào cũng có thời hạn để hoàn trả. số người không có tiền để tất toán nên phải đi vay để đáo hạn ngân hàng.. hơn lần trước để đủ trả khoản nợ cũ và trả tiền lãi cho khoản “bốc nóng”.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày