bưu điện sa đéc đồng tháp

Nhiều ngân hàng nâng lãi suất cho vay mua nhà, đất. vay vốn ngân hàng song chưa hiểu rõ về quy trình và thủ tục vay mua nhà hiện nay.. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu sẵn của ngân hàng); hợp đồng mua bán nhà đất,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày