băng cá nhân dễ thương bán ở đâu xem như ta chưa từng

Đạo hàm cấp 2 nghĩa là ta lấy đạo hàm liên tiếp 2 lần (y'').. Tương tự, đạo hàm của đạo hàm cấp (n-1) được gọi là đạo hàm cấp. Đạo hàm của hàm số số không đổi ( hằng số ) bằng 0.. Các quy tắc tính đạo hàm như sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày