choi game vui

Mô tả sản phẩm:vĐồng là ứng dụng cho vay chuyên cung câp dịch vụ cho vay tiền mặt nhanh chóng cho người tiêu dùng,

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày