viettel khuyến mãi 20 tháng 10/2019

Published on Jun 14, 2019. ❖Nội dung: Giang hồ du hiệp Tiêu Thập Nhất Lang trong lúc vô ý đã phát hiện ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày