đăng ký tin nhắn viettel sim thường

Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua - người bán theo Thông tư 133 và 200.. hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hóa đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng. - Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.. Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày