tình khúc bolero

Tuấn Ngọc: Tôi từ chối hát nhạc "tục ca" của Phạm Duy. Không phải làm ca sĩ là bài hát nào cũng hát được nên thật ra tôi phải biết chọn bài. Phạm Duy là người không thích ngồi yên với những gì mình đã có mà thích khai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày