ngan hang vay tin chap ocb

Hàng ngân khác Vietcombank ATM thẻ qua tiền chuyển Cách – nhau như. tín dụng vpbank, vay tiền fe bằng cavet xe, vay thế chấp mua nhà vpbank. vay tiền mặt trả góp ppf vay tín dụng nhanh chóng, vay tiền idong như thế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày