vay tiền bidv

(Phần địa chỉ giao hàng, Shop nhớ ghi chi tiết, giúp các anh GHTK giao hàng nhanh hơn nhé.) Theo thời gian bạn đăng đh, hệ thống sẽ thông báo thời gian lấy hàng dự kiến nhanh nhất. Nếu không kịp. Bước 4: Nhập thông tin THU TIỀN HỘ VÀ HÀNG HÓA.. CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày