giá trị thời gian của tiền - giá trị thời gian của tiền:

So sánh vay tín chấp ACB với các gói vay từ những ngân hàng uy tín khác tại. Cá nhân là người Việt Nam từ 22 tuổi trở lên, tuổi + thời gian vay không quá 55.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày