can vay tien gap tai hue

A.6 Đăng ký nhận thông báo số dư tài khoản/số dư thẻ qua ĐTDĐ/Email .... Khách hàng truy cập vào website ACB Online - ACB - iBanking tại địa chỉ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày