cách đăng ký mạng sim mobi

Vay thấu chi là hình thức vay tiền tín chấp mà ở đó khách hàng phải có đủ điều. tế không phải ngân hàng nào cũng dễ dàng cho bạn có thể vay thấu chi được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày