tổng đài viên viettel tphcm bão 2018 tháng 11

4.733 việc làm Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng đang tuyển dụng tại Thủ Đức trên. Nhân viên văn phòng xử lý dữ liệu đơn hàng. Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày