hạn mức công nợ tiếng anh là gì

Mẫu hợp đồng, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN DÀNH CHO VIÊN CHỨC.. đơn vị sự nghiệp công lập;. Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày