tài khoản 811 theo thông tư 200 fpt shop tp. bến tre

Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần;; Lãi suất: Theo quy định của Agribank. cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày