ngân hàng phương đông (ocb) - phòng giao dịch dĩ an

Hội Đồng xin được gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Triệu hồi ma thuật.. sở hữu rất nhiều tướng và trang phục khác nhau trong Liên Quân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày