thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội - thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội:

Giải SBT Địa Lí 7 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương | Giải sách bài tập Địa. Tuyển tập các bài giải bài tập sách bài tập Địa Lí 7 được biên soạn bám sát nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày