đăng ký sim online mobifone khong co tien

Bảng tính; Đăng ký khoản vay; Danh sách cửa hàng; Điểm thanh toán; Liên hệ.. Trước khi bạn ký hợp đồng vay, nhân viên Home Credit sẽ giải thích đầy đủ các điều khoản hợp đồng, các loại phí, ngày thanh toán, địa điểm thanh toán và số tiền. Bạn vui lòng kiểm tra hàng hóa cẩn thận trước khi rời cửa hàng và tận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày