minh hang mat trinh - minh hang mat trinh:

Accounting entry: ---- bút toán Accrued expenses ---- Chi phí phải trả - Accumulated: ---- lũy kế Advance clearing. Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản).. Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn -... mọi ng cho e hỏi chứng từ và sổ kế toán, Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trong T.A là gì ạ

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày